V čem je rozdíl - oficiálně registrovaný klub a amatérský klub?

 

2016-07-26_12-55-51     

OK - oficiálně registrovaný klub, který uspořádá oficiální soutěže v souladu s mezinárodními (národními) pravidly v příslušných disciplínách a věkových kategoriích. 

Při registraci je nutno zadat registrační číslo a vložit kopii dokladu, který nasvědčuje, že klub je oficiálně registrován (viz obrázek). Pak se to ověřuje moderátorem. V případě nesouladu klub je zařazen mezi amatérské kluby.

AK - amatérský klub (nebo neregistrovaný klub, čili jakékoliv seskupení sportovců, kteří se střeleckými soutěží baví), který uspořádá neoficiální soutěže.
Tato varianta je taky vhodná pro trenéry v případě pořádání tzv. vnitřních kontrolních soutěží (přístup veřejnosti k těmto výsledkům lze omezit).

Při registraci je třeba si dát pozor  - přechod z jednoho druhu klubu na druhý není možný.

2016-07-26_12-42-18

Ve výchozím nastavení je vidět výsledky jenom oficiálních soutěží. Pro přístup k výsledkům amatérských soutěží je nutné zvolit "AK" (viz obrázek).