Kdo může uspořádat soutěž?

 

Uspořádat soutěž může jenom Klub.

Co se rozumí pod pojmem Klub?

- oficiálně registrovaný sportovně střelecký klub (SSK) - ve výchozím nastavení je vidět pouze výsledky soutěží oficiálních klubů.

- amatérský klub, neregistrovaný klub anebo jakékoliv seskupení sportovců - pro přístup k výsledkům amatérských soutěží je nutné v okénku "Druh klubu" zvolit "AK"

2016-09-17_12-37-35


- poslední varianta je taky vhodná pro trenéry v případě pořádání tzv. vnitřních kontrolních soutěží (přístup veřejnosti k těmto výsledkům může být omezen Správcem klubu).