Jak se ovládá profil Uživatele?

 

Ovládání profilu InternetShooting.com není složité a nepotřebuje žádné speciální počítačové znalosti. Samotný princip se v podstátě ničím neliší od profilů sociálních sítí.

Zvláštnosti:

1. V profilu Uživatele jsou možné čtyři role: Sportovec, Trenér, Rozhodčí, Zbrojíř. Při registraci musíte zvolit aspoň jednu.

2016-07-26_18-21-48 (2) (2)

2.  Uživatel může měnit role kdykoliv. Někdo si nechá jenom jednu, někdo všechny čtyři najednou. Šipkami se dá pořadí rolí měnit. Role úplně vlevo určuje, co uvidí Návštěvník tohoto profilu jako hlavní stránku.

2016-07-26_18-31-21

3.  Příklad profilu