InterShooting.com - jsou to webové služby pro uspořádání sportovních střeleckých závodů.
Vyhovují požadavkům milovníků a zkušených profesionálů. Co vlastně nabízí svým uživatelům?

 

POŘADATELŮM A ORGANIZÁTORŮM, KLUBŮM, DRUŽSTVŮM, SPORTOVNÍM SPOLKŮM:
- jednoduché a snadné webové řešení pro organizátory sportovních střeleckých závodů libovolné složitosti (jednotlivci, družstva, s finále a bez, na desetiny, na centry, rozstřely, několikakolové soutěže atd.), které umožňuje organizátorům výrazně šetřit čas a prezentovat výsledky soutěží s fotkami medailistů
- volný přistup do databáze s výsledky soutěží, což umožňuje zvýšit informační obsah hlavních stránek klubu použitím odkazů na kalendář soutěží a protokoly v InterShooting
- snadná správa klubového profilu (profil se může používat jako náhradní webové stránky – Chytrá vizitka)
- další možnost přilákat nové účastníky soutěží a nové členy vašeho klubu

 

SPORTOVCŮM, TRENÉRŮM, ROZHODČÍM, ZBROJÍŘŮM:
- snadno ovládaný profil Uživatele, umožňující efektivně prezentovat sebe ve sportovním společenství

 

PROVOZOVATELŮM STŘELNIC:
- atraktivní, informativní, snadno ovládaný profil Střelnice (profil se může používat jako náhradní webové stránky – Chytrá vizitka)
- další možnost přilákat nové zákazníky (pro komerční střelnice)